شناخت گیاهان دارویی و معطّر ایران / چاپ دوّم

شناخت گیاهان دارویی و معطّر ایران در این كتاب، حدود 875 گونه گیاه دارویی و 1200 گونه گیاه معطّر ایران با شرح، عكس و مشخّصات كامل معرفی شده است. مؤلّف كتاب، دكتر ولی الله مظفّریان، از گیاه‌شناسان برجستۀ ایران است كه تاكنون آثار دیگری از او مانند "درختان و درختچه‌های ایران" و "فرهنگ اصطلاحات گیاه‌شناسی"، به چاپ رسیده است. كتاب حاضر، حاصل تجربه‌های 35 سالۀ مؤلّف در این زمینه است و بر اساس آمار و ارقام مستند از منابع گیاهان دارویی و فلور ایران، گردآوری شده است.

باباطاهر

بابا طاهر بابا طاهر ازچهره‌های معروف تصوّف ایران است كه تاكنون در هاله‌ای از ابهام به سر می‌برده و ما در اینجا سعی كرده‌ایم آن را از ابهام بیرون بیاوریم. وی در میان ایرانیان بیش از آن كه به عنوان صوفی شناخته شود به عنوان شاعر معروف بوده است امّا هنوز در مورد شاعری او هیچ حكم قطعی نمی‌توان صادر كرد. برخی او را قدیم‌ترین شاعر صوفی، در زبان پارسی دانسته‌اند برخی هم هیچ‌یك از اشعار منسوب به او را اصیل ندانسته‌اند. علی‌رغم این كه به نظر می‌رسد در چند دهۀ گذشته، ما از جهاتی طاهر را بهتر شناخته‌ایم، آثار منسوب به وی همچنان در هالۀ ابهام به سر می‌بَرد و غبار افسانه از چهرۀ بابا طاهر زدوده نشده است. در این دفتر سعی شده با استفاده از منابع جدید و مطالعۀ دقیق‌ترِ منابعی كه قبلاً در اختیار محقّقان بوده است این غبار، از آینه پاك شود و طاهر افسانه‌ای به عنوان طاهری تاریخی معرفی شود.
Development by Agahsystems