مجالس عارفان

مجالس عارفان بخش اندکی از گنجينۀ ادب و معرفت پارسی است که قبل از اين برای ما ناشناخته بود و اين کتاب که بيست و دو مجلس از مجالس پر شور و عارفانۀ شيخ ابوسعيد ابوالخير، خواجه يوسف همدانی و عارفی ناشناخته را در خود جای داده است برای اولين بار منتشر می‌شود. مجالس عارفان يکی از کهن‌ترين و لطيف‌ترين متون ادبيات پارسی است که از یک‌سو ما را در شناخت بهتر ادبيات و فرهنگ ايران اسلامی ياری ‌می‌رساند، و از سوی ديگر با دغدغه‌ها و آموزه‌های معرفتی و طريقتی بزرگانی همچون ابوسعيد ابوالخير و خواجه يوسف همدانی آشنا می‌سازد که پيش از اين آن‌ها را بيشتر از زبان دیگران ‌شناخته‌ بوديم.

طبیعت ثانوی

طبیعت ثانوی طبیعت ثانوی آخرین کتاب اِدِلمن است و در آن از تبعاتی که وجود یک نظریّۀ مغزبنیاد برای معرفت بشر و نحوۀ حصول آن دارد، سخن می‌گوید. آلیور ساکس، عصب‌شناس معروف، دربازۀ این کتاب می‌نویسد: «به هم پیوستن فیزیولوژی، روان‌شناسی و فلسفه در یک رشتۀ واحد، رؤیای ویلیام جیمز [روان‌شناس بزرگ آمریکایی] بود. این رؤیا، رؤیای یک معرفت‌شناسی مغزبنیاد، بیش از هر جای دیگر در طبیعت ثاتوی به تحقّق نزدیک شده است.»
۵۶۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۵۸۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۵۰۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
Development by Agahsystems