فرهنگ اصطلاحات هنری و اعلام هنرمندان (دوسویه)

فرهنگ اصطلاحات هنری و اعلام هنرمندان (دوسویه) این فرهنگ در دو بخش جداگانه‌، و هر بخش به روش دوسویه (A-Z و آ - ی) تدوین شده است. بخش نخست به واژه‌ها و اصطلاحات هنرهای بصری و معانی آن‌ها اختصاص دارد: مجموعاً شامل بیش از 10هزار مدخل انگلیسی، غیرانگلیسی و فارسی مربوط به نقّاشی، مجسمه‌سازی، عکاسی، رسانه‌های جدید، طرّاحی گرافیک، طراحی صنعتی و هنرهای تزیینی. بخش دوّم اسم و مشخصات هنرمندان جهان از روزگار باستان تا امروز و هنرمندان قدیم و جدید ایرانی را در بر می‌گیرد: مجموعاً حدود 7هزار مدخل
۲۴۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۱۸۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۴۸۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۴۰۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
Development by Agahsystems