شناخت گیاهان دارویی و معطّر ایران / چاپ دوّم

شناخت گیاهان دارویی و معطّر ایران در این كتاب، حدود 875 گونه گیاه دارویی و 1200 گونه گیاه معطّر ایران با شرح، عكس و مشخّصات كامل معرفی شده است. مؤلّف كتاب، دكتر ولی الله مظفّریان، از گیاه‌شناسان برجستۀ ایران است كه تاكنون آثار دیگری از او مانند "درختان و درختچه‌های ایران" و "فرهنگ اصطلاحات گیاه‌شناسی"، به چاپ رسیده است. كتاب حاضر، حاصل تجربه‌های 35 سالۀ مؤلّف در این زمینه است و بر اساس آمار و ارقام مستند از منابع گیاهان دارویی و فلور ایران، گردآوری شده است.

فرهنگ معاصر فرانسه ـ فارسی / ویراست دوّم

نخستین فرهنگ معاصر فرانسه - فارسی در سال 1372 منتشر شد و سپس در سال 1380 فرهنگی گسترده‌تر و پیراسته‌تر انتشار یافت. اکنون پس از سیزده سال پژوهش و تحقیق، ویراست جدیدی را به جامعۀ فرهنگی و علمی کشور تقدیم می‌کنیم. از برتری‌های این نسخه نسبت به چاپ‌های پیشین می‌توان به نکات زیر اشاره کرد: 1- حدود دو هزار اصطلاح رایج زبان فرانسه با معادل‌های فارسی آن‌ها به این چاپ اضافه شده است. 2- برخی مدخل‌های پربسامد در نسخۀ حاضر گنجانده شده است. 3- لغزش‌ها و غلط‌‌ های چاپی که به فرهنگ پیشین راه یافته بود، اصلاح شده‌اند. هم‌چنین فرهنگ حاضر به‌روزترين و كاربردی‌ترين فرهنگ فرانسه ـ فارسی‌ست که بر اساس جديدترين و معتبرترين فرهنگ‌های فرانسه تدوین شده و پاسخ‌گوی نيازهای كاربران از سطح مقدّماتی تا سطح عالی‌ست. - بيش از 40 هزار واژه و اصطلاح پركاربرد زبان فرانسه و برابرهای فارسی آن‌ها. - استفاده از الفبای آوانگار بين‌المللي (IPA) و نشانه‌های اختصاری رايج در زبان فرانسه به همراه راهنمای صَرف افعال. - برابريابی دقيق واژه‌های علمی و تخصّصی پركاربرد، تفكيك معادل‌های فارسی و مثال‌های گوناگون در موارد ضروری. - فهرست نام‌های جغرافیایی.
Development by Agahsystems