خانه > کتاب‌های ما > مجموعه فرهنگ‌های آلمانی > فرهنگ آلمانی ـ فارسی (ریزه)

Farhang Moaser Deutsch - Persisches Miniwōrterbuch

 

Farhang Moaser Deutsch-Persisches Miniwörterbuch

 

  • Farhang Moaser Miniwörterbuch: Deutsch-Persisches
  • By: Nargues Entekhabi
  • Compiled in the Research Unit of Farhang Moaser
  • 310 pages, paperback, 10.0 x 7.0 cm
  • Contains 8,000 basic German headword entries
  • Contains sub-entries and expressions
  • Contains a section on German
  • Conversation and everyday phrases
  • Ideal for students
  • Small and handy for tourists

 

تعداد صفحه:۳۱۰ چاپ:یکم، فرهنگ معاصر، ۱۳۸۵ نوع اثر:تالیف وزن:۲۰۰ گرم
رده‌ها
ناشر:مجموعه فرهنگ‌های آلمانی
جلد:یکم شابک:‎۹۷۸-۹۶۴-۸۶۳-۳۷۱-۷۵‏ ابعاد:‎۱۰.۰*۷.۰‏سانتی‌متر
:نام
:ایمیل
:وب سایت  نظر شما

      
ناشر:فرهنگ معاصر
گردآورنده:نرگس انتخابی
تدوین:واحد پژوهش فرهنگ معاصر
Development by Agahsystems