خانه > کتاب‌های ما > مجموعه فرهنگ‌های جیبی > فرهنگ معاصر پایه: انگلیسی ـ فارسی

فرهنگ معاصر پایه: انگلیسی ـ فارسی

فرهنگ معاصر پایه: انگلیسی ـ فارسی
 
اين فرهنگ كوچك و كاربردی، با دربرداشتن بيش از ده هزار مدخل و زير مدخل، واژگان پايۀ زبان انگليسی را در اختيار كاربران قرار می‌دهد.
از ويژگی‌های آن، چاپّ دورنگ برای آسان يافتن مدخل‌ها و استفاده از الفبای آوانگار ويژه با شيوه‌ای نو و ساده است.

فرهنگ معاصر پايه: انگليسي – فارسي

  • بيش از 10 هزار واژه مدخل و زيرمدخل پايه زبان انگليسی.
  • فرهنگي جيبی كه می‌توان همه جا به همراه داشت.
  • چاپ دو رنگ برای آسان يافتن مدخل‌ها.          
  • استفاده از الفبای آوانگار ويژه با شيوه‌ای نو و ساده.
  • آرايش خوانا و مناسب حروف با صفحه آرايی متنّوع.
چاپ:یکم، فرهنگ معاصر، ۱۳۸۹ نوع اثر:تالیف وزن:۱۵۰ گرم
رده‌ها
ناشر:مجموعه فرهنگ‌های جیبی
جلد:یکم ابعاد:‎۱۱.۵*۸.۰‏سانتی‌متر
:نام
:ایمیل
:وب سایت  نظر شما

      
ناشر:فرهنگ معاصر
تدوین:واحد پژوهش فرهنگ معاصر
زیر‌نظر:دکتر محمدرضا باطنی
Development by Agahsystems