خانه > کتاب‌های ما > مجموعه فرهنگ‌های جیبی > فرهنگ معاصر پایه: انگلیسی ـ فارسی

Farhang Moaser Basic English - Persian Dictionary

 

Farhang Moaser Basic English – Persian Dictionary

 

  • Farhang Moaser Basic English – Persian Dictionary
  • Compiled in the Research Unit of Farhang Moaser, Mohammad Reza Bateni and Assistants
  • 424 pages, paperback, 11.5 x 8.0 cm
  • Contains 10,000 basic English headword entries
  • Handy and easy to carry
  • Two-colour layout
  • Pronunciation is given simple graphic phoneme association

 

چاپ:یکم، فرهنگ معاصر، ۱۳۸۹ نوع اثر:تالیف وزن:۱۵۰ گرم
رده‌ها
ناشر:مجموعه فرهنگ‌های جیبی
جلد:یکم ابعاد:‎۱۱.۵*۸.۰‏سانتی‌متر
:نام
:ایمیل
:وب سایت  نظر شما

      
ناشر:فرهنگ معاصر
تدوین:واحد پژوهش فرهنگ معاصر
زیر‌نظر:دکتر محمدرضا باطنی
Development by Agahsystems