خانه > کتاب‌های ما > مجموعه فرهنگ‌های انگلیسی - فارسی پویا > فرهنگ معاصر پویا: انگلیسی ـ فارسی (با تلفّظ IPA)

فرهنگ معاصر پویا: انگلیسی ـ فارسی (با تلفّظ IPA)، بیست سال پژوهش

فرهنگ معاصر پویا: انگلیسی ـ فارسی (با تلفّظ IPA)
 
اين فرهنگ از لحاظ محتوا همان فرهنگ پويای دوجلد در يك جلد است، تنها با اين تفاوت كه برایِ نشان دادن تلفّظ مدخل‌ها از الفبای آوانگار بين‌المللی (IPA) استفاده شده است.
در مواردی كه تلفظ بريتانيايی و آمريكايی متفاوت بوده‌اند، ابتدا تلفّظ بريتانيايی و سپس تلفّظ آمريكايی پس از نشانۀ AmE آورده شده است.
راهنمای استفاده از الفبای اين تلفّظ به ابتدا و انتهای فرهنگ افزوده شده است.
در اين فرهنگ، به اقتضای ساخت واژگانی خاص فعل‌های زبان انگليسی، در مقابل مدخل‌های فعلی، صورت های صرفی مختلف آنها آورده شده است.

 

تعداد صفحه:۱,۷۸۲ چاپ:دوم، فرهنگ معاصر، ۱۳۹۰ نوع اثر:تالیف وزن:۱,۵۰۰ گرم
رده‌ها
ناشر:مجموعه فرهنگ‌های انگلیسی - فارسی پویا
جلد:یکم شابک:‎۹۷۸-۹۶۴-۸۶۳۷-۷۴-۸‏ ابعاد:‎۲۴.۵*۱۶.۰‏سانتی‌متر
:نام
:ایمیل
:وب سایت  نظر شما

      
ناشر:فرهنگ معاصر
گردآورنده:محمدرضا باطنی
تدوین:واحد پژوهش فرهنگ معاصر
Development by Agahsystems