آبلوموف

آبلوموف كه مهم‌ترين رمان ايوان گنچاروف است مفهومی جديد به فرهنگ و ادب جهانی افزوده است. آبلومويسم واژه‌ای است برای بيان ويژگی‌های روانی شخصيّتی مبتلا به بی‌دردی درمان‌ناپذير و بی‌ارادگی و ضعفِ نفس. اين داستان، به تحوّل رئاليسمِ روان‌شناختی در ادب روس كمكی ارزنده كرده و شهرتی جهانی يافته است.
۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۸۵۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۷۸۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۲,۳۵۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۳۶۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۵۰۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
Development by Agahsystems