فرهنگ توصیفی معنی‌شناسی

فرهنگ توصیفی معنی‌شناسی در این فرهنگ توصیفی، هر اصطلاح با الگوگیرى از معتبرترین منابع موجود در زمینۀ معنی‌‏شناسى توصیف شده است.   مدخل‏‌ها به ترتیب الفبایى تنظیم شده‌‏ و معادل انگلیسى هر یک، در برابر اصطلاح فارسى آورده شده است.  فرهنگ توصیفی، دارای واژه نامۀ انگلیسی - فارسی است که در هر مورد، مشخّص شده اصطلاح مندرج در فرهنگ به کدام حوزۀ مطالعه و کدام نگرش مربوط است. با کمک نشانۀ [] هر مدخل به دیگر مدخل‌‏هاى فرهنگ ارجاع داده شده است.  هم‌چنین براى درک بهتر توصیف، از نمونه‏‌هاى فارسى استفاده شده است.

یخچال اینشتین: داستان‌های سرد و گرم

يخچال‌های اينشتين در این كتاب، دما به عنوان راهنمای یك سفر مهیّج و منحصر به فرد به بدن، سیّارۀ زمین، و دور دست‌های عالم برگزیده شده است . این كتاب نشان می‌دهد كه گرما و سرما، كلیدهای حیات بوده و هستند و آیندۀ آن را رقم می‌زنند و می‌توانند معمّاهای دنیا را حل كنند. این کتاب چیستان‌های زیادی را مطرح می‌کند. مضمون بعضی ممکن است ضدّ و نقیض به نظر آیند: مثلاً تعجّب‌آور است که دمای مرکز خورشید را با دقّت بیشتری می‌دانیم تا دمای مرکز زمین را. امّا با این حال، توضیح خیلی از مسائلی که مطرح می‌شود با اندکی تأمّل تقریباً واضح است. با آن‌که ادّعا نمی‌کنم که چشم‌انداز گسترده‌ای از علم ارائه خواهم کرد، امّا تأکیدم بر ارتباط رهیافت‌ها و بستگی راه‌حل‌ها، هر دو است. دما رشتۀ اتّصال آن‌هاست.
۸۶۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۷۸۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۳۶۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۷۰۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۵۰۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
Development by Agahsystems