فرهنگ روسی به فارسی

فرهنگ روسی به فارسی ویراست جدید فرهنگ روسی به فارسی، شامل بیش از 32 هزار واژه زبان ادبی معاصر روسی است كه واژگان سیاسی و اجتماعی، جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده اند. از مزایای ویراست جدید، حروف چینی و صفحه آرایی آن است كه نسبت به چاپ های قبلی به صورت اساسی تغییر كرده و استفاده از این فرهنگ ارزشمند را آسان تر كرده است. چاپّ جدید فرهنگ روسی به فارسی، بی‌شك برای دانشجویان و مترجمان روس و فارس‌زبان كه در بخش‌های گوناگون همكاری‌های اقتصادی و فرهنگی هر دو كشور به كار اشتغال دارند و نیز برای متخصّصان ایرانی حوزۀ متون ادبی و سیاسی روسی مفید خواهد بود.

دایی جان ناپلئون

تسلسل موقعیت‌های مضحك و دیالوگ‌های خنده‌آور، كه نویسنده به وفور از آنها بهره برده است، خواننده را به یاد گوگول و «خنده در میان اشك‌های نامرئی» او می‌اندازد. و این، نه تنها به‌خاطر آن است كه مثلاً جنجال منازعه خانوادگی بر سر یك «صدای مشكوك»، شباهتی به خصومت جاودانه میان ایوان ایوانویچ و ایوان نیكیفورویچ دارد، بلكه در این رمان عوامل بسیار دیگری یادآور این جمله پایان داستان گوگول است كه: «آقایان، زندگی در این دنیا چه ملال‌انگیز است!». (از مقدمۀ نویسندۀ روس، میخائیل گورگانتسف. بر ترجمۀ روسی)
۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۷۸۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۳۶۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۷۰۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۵۰۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
Development by Agahsystems