واژه‌نامۀ مهندسی مکانیک و زمینه‌های وابسته: انگلیسی ـ فارسی

واژه‌نامۀ مهندسی مکانیک و زمینه‌های وابسته: انگلیسی ـ فارسی حدود 50 هزار مدخل و زیر مدخل پُرکاربرد مهندسی مکانیک. مجموعه‏‌هاى فراگیر از واژه‌‏ها و اصطلاح‏‌هاى فنّى انگلیسى در رشتۀ مهندسى مکانیک و زمینه‏‌هاى وابسته (مانند ماشین‌کاری، ماشین‌ابزار، نسّاجی، هواپیما، لاستیک‌سازی، یراق آلات، موتور، ابزار‌شناسی، ریخته‌گری، کشاورزی و ... )، با برابرهاى فارسى متداول در بین اهل فن.
۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۶۵۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۳۶۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۵۶۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۷۰۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۵۰۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
Development by Agahsystems