100 واژۀ کلیدی جامعه‌شناسی

موضوع جامعه‌شناسی، انسان اجتماعی یا انسان اجتماعی‌شده است. جامعه‌شناسان، در سطح کلّی، روی این واقعیّت به آسانی توافق می‌کنند که رشتۀ تخصّصی‌شان علم روابط اجتماعی است، به همان شکلی که محیط -قالب‌های اجتماعی شدن- تحمیل و منتقل کرده‌اند و نیز به همان شیوه‌ای که افراد آن‌ها را زیسته و تجربه کرده‌اند. این کتاب بنا دارد به اصلی‌ترین پرسش‌های این موضوع، پاسخ گوید؛ پرسش‌هایی چون: جامعه‌شناس با کدام روش‌ها کار می‌کند؟ مفاهیم عمدۀ جامعه‌شناسی کدامند؟ بر مبنای کدام وابستگی‌های اجتماعی می‌توان روابط فرد با جامعه را تعریف کرد؟ این کتاب کوچک و در عین حال کاربردی، مرجع قابل اعتنایی‌ست برای کاربران گوناگون، جهت دستیابی به مفاهیم اصلی علم جامعه‌شناسی.

آگاهی

آگاهی آگاهی چيست و چه می‌كند؟ چگونه تحريك الكتريكی ميليون‌ها سلّول كوچك مغز موجب می‌شود كه ما جهان را تجربه كنيم؟ آگاهی كه «آخرين راز بزرگ علم» ناميده می‌شود اكنون موضوع بحث‌های داغ است و تحوّلات هيجان‌انگيزی كه در حوزۀ شناخت مغز صورت گرفته است ميدان را به روی زيست‌شناسان، عصب‌پژوهان، روان‌شناسان و نيز فيلسوفان گشوده است. آيا ما اختيار يا ارادۀ آگاهانه داريم؟ چه چيزی سبب می‌شود كه ما «خود» را تصوّر كنيم؟ و ...
۶۵۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۳۶۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۵۶۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۷۰۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۵۰۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
Development by Agahsystems