فرهنگ معاصر كوچك حییم: انگلیسی - فارسی

فرهنگ معاصر كوچك (ویراست چهارم): انگلیسی - فارسی اين فرهنگ با دربرداشتن بيش از 40 هزار واژه و اصطلاح، همراه با مثال‌های مناسب براِی نشان دادن كاربرد واژه در بافت كلام و تعداد زيادی واژۀ تخصّصی، منبعی مناسب و قابل حمل و نقل برای كاربران است. بيش از 40 هزار واژه و اصطلاح رايج انگليسى و برابرهاى فارسى آنها. مثال‏ هاى مناسب براى نشان دادن كاربرد واژه در بافت كلام.  تعداد زيادى واژۀ تخصّصى روز در حوزه‏‌هاى كامپيوتر، پزشكى، روانشناسى، فيزيك، شيمى و غيره به همراه معادل‏ هاى فارسى آنها. تفكيك تلفّظ هاى بريتانيايى و آمريكايى. تفكيك حوزه‏‌هاى معنايى. تلفّظ آوانگار بين‌المللی (IPA).
۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۸۵۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۷۸۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۲,۳۵۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۵۰۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
Development by Agahsystems