فرهنگ روسی به فارسی

فرهنگ روسی به فارسی ویراست جدید فرهنگ روسی به فارسی، شامل بیش از 32 هزار واژه زبان ادبی معاصر روسی است كه واژگان سیاسی و اجتماعی، جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده اند. از مزایای ویراست جدید، حروف چینی و صفحه آرایی آن است كه نسبت به چاپ های قبلی به صورت اساسی تغییر كرده و استفاده از این فرهنگ ارزشمند را آسان تر كرده است. چاپّ جدید فرهنگ روسی به فارسی، بی‌شك برای دانشجویان و مترجمان روس و فارس‌زبان كه در بخش‌های گوناگون همكاری‌های اقتصادی و فرهنگی هر دو كشور به كار اشتغال دارند و نیز برای متخصّصان ایرانی حوزۀ متون ادبی و سیاسی روسی مفید خواهد بود.

فرهنگ معاصر عربی - فارسی (دو جلدی)

فرهنگ عربی - فارسی ویراست دوّم فرهنگ عربی - فارسی موجود ثمرۀ سال‌ها مطالعه و بررسی فرهنگ‌های مختلف اعم از فرهنگ‌های عربی - عربی، عربی - فارسی، عربی - انگلیسی، فارسی - فارسی و حتّی عربی - فرانسه است. نتیجۀ مطالعات و بررّسی‌های مزبور ایجاد تغییر و تحوّلی در نحوۀ قرهنگ‌نگاری عربی - فارسی را بیش از پیش ضروری ساخت. رئوس کلّی حاکم بر این فرهنگ به کارگیری جدیدترین و علمی‌ترین شیوه‌های فرهنگ‌نویسی به منظور تسهیل استفاده از آن و هرچه فارسی‌تر کردن فرهنگ است. این فرهنگ ضمن این‌که در بر گیرندۀ لغات قدیمی عربی است، فاقد لغات مهجور و متروک بوده و بیش از هر چیز در بر گیرندۀ مدخل‌های جدید، معانی جدید و لغات و اصطلاحات علمی روز است. به همین دلیل فرهنگ مزبور را هم از نظر شکل و هم از نظر محتوا می‌توان فرهنگ عربی - فارسی امروز نامید.
۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۷۸۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۳۶۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۷۰۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۵۰۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال
+ خرید
Development by Agahsystems