آینهٔ جانان شمیز، شرح احوال و آثار و اندیشه‌های شمس‌الدین دیلمی(تاریخ اندیشه ۵)

بهای کتاب: ۲,۸۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد صفحه:۳۴۰ قیمت:۲,۸۵۰,۰۰۰ ریال چاپ:یکم، فرهنگ معاصر، ۱۴۰۲ نوع اثر:تالیف نوع جلد:شمیز وزن:۸۰۰ گرم
رده‌ها
ناشر:مجموعۀ تاریخ اندیشه
جلد:یکم قطع:رقعی
:نام
:ایمیل
:وب سایت  نظر شما

      
ناشر:فرهنگ معاصر
نویسنده:سعید کریمی
Development by Agahsystems