ايران زمين، روزگار باستان

دربارة تاريخ و فرهنگ سرزمين ايران در دورة باستان، نوشتههاي پرشماري به زبان‌هاي گوناگون، از جمله فارسي منتشر شده است که اغلب آنها براي پژوهشگران يا دانشجويان نگاشته شده و تنها به يک يا چند جنبة اين موضوع پرداختهاند.

کتاب ايرانزمين: روزگار باستان، با بهرهگيري از مهمترين پژوهش‌ها، در چهار بخش و يک پيوست، گزارشي ساده و روشن از تحولات گوناگون ايران در اين دوره، از شکلگيري اين سرزمين و آغاز زندگي در آن، تا برآمدن حکومت، و سپس تاريخ سياسي، اقتصادي و اجتماعي، و فرهنگي دورة باستان، و سرچشمههاي شناخت آن، به دست ميدهد.

بهای کتاب: ۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد صفحه:۶۶۴ قیمت:۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال چاپ:یکم، فرهنگ معاصر، ۱۴۰۰ نوع اثر:تالیف نوع جلد:گالینگور وزن:۸۶۰ گرم
رده‌ها
ناشر:ساير دیویی:‎۹۵۵‏
جلد:یکم شابک:‎۹۷۸۶۰۰۱۰۵۱۷۳۹‏ قطع:رقعی ابعاد:‎۱۴*۲۲‏سانتی‌متر
:نام
:ایمیل
:وب سایت  نظر شما

      
ناشر:فرهنگ معاصر
نویسنده:عسکر بهرامی
Development by Agahsystems