خانه > کتاب‌های ما > مجموعه فرهنگ‌های عربی > فرهنگ معاصر میانه عربی - فارسی

فرهنگ معاصر میانه عربی - فارسی

فرهنگ معاصر ميانه عربی - فارسی
 
 
 
انتخاب واژه‌های متداول عربی و برابرهای پركاربرد آن‌ها.
مبنای كار برای گزينش مدخل‌ها و زيرمدخل‌ها و هم‌چنين انتخاب برابرها و معادل‌های پركاربرد، جديدترين و معتبرترين فرهنگ‌های عربی بوده است.
اين فرهنگ، بر اساس فرهنگ معاصر عربی - فارسی تدوين شده و شامل مجموعه‌ای از اساسی‌ترين واژه‌های متداول عربی و برابرهای فارسی آن‌ها است.
 
در تأليف فرهنگ حاضر، از معتبرترين فرهنگ‌های عربی استفاده شده است.
بهای کتاب: ۶۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد صفحه:۹۷۰ قیمت:۶۰۰,۰۰۰ ریال چاپ:یکم، فرهنگ معاصر، ۱۳۸۹ نوع اثر:تالیف وزن:۱,۲۰۰ گرم
رده‌ها
ناشر:مجموعه فرهنگ‌های عربی
جلد:یکم شابک:‎۹۷۸-۹۶۴-۸۶۳۷-۵۰-۲‏
:نام
:ایمیل
:وب سایت  نظر شما

      
ناشر:فرهنگ معاصر
گردآورنده:عبدالنّبی قیّم
Development by Agahsystems