خانه > کتاب‌های ما > مجموعه فرهنگ‌های عربی > فرهنگ معاصر میانه عربی - فارسی

Farhang Moaser Arabic - Persian Dictionary

 

Farhang Moaser Arabic - Persian Dictionary

 

  • Farhang Moaser Arabic - Persian Dictionary
  • By: Abdolnabi Ghayyem
  • 970 pages, hardback, 22.0 x 14.5 cm
  • Contains headword entries
  • Contains high-frequency and everyday words
  • Based on the latest Arabic resources

 

 

 

بهای کتاب: ۶۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد صفحه:۹۷۰ قیمت:۶۰۰,۰۰۰ ریال چاپ:یکم، فرهنگ معاصر، ۱۳۸۹ نوع اثر:تالیف وزن:۱,۲۰۰ گرم
رده‌ها
ناشر:مجموعه فرهنگ‌های عربی
جلد:یکم شابک:‎۹۷۸-۹۶۴-۸۶۳۷-۵۰-۲‏
:نام
:ایمیل
:وب سایت  نظر شما

      
ناشر:فرهنگ معاصر
گردآورنده:عبدالنّبی قیّم
Development by Agahsystems