آذربایجان غربیارومیه

   انزلي   نشاني: خيابان امام    تلفن تماس: 32228338-32229582-044

    بهار    نشاني:خيابان امام، جنب بانك ملت مركزی    تلفن تماس: 32238448-044

   دانش پژوه    نشاني:خيابان امام، روبري ادراه آموزش و پرورش كل   تلفن تماس: 32227578-044

   حامد   نشاني: چهارراه سيروس، اول خيابان مدني   تلفن تماس: 32234794-044

   خانه كتاب (قنبری)   نشاني: انتهای خيابان امینی   تلفن تماس: 32233413-044 

   زبان‌های خارجی آوا   نشاني: خيابان خیام جنوبی، پاساژ خرم، طبقه بالا    تلفن تماس: 32255137-044

    پخش حشمتي   نشاني: اول خيابان عطايي، شيشه گرخانه   تلفن تماس: 32229332-044  

    پخش سلیمی    نشاني: خيابان سرداران2    تلفن تماس: 32225868-044

   شهر كتاب    نشاني:خيابان استادان، ابتدای كوی 17   تلفن تماس: 33475757-044

 

بوكان 

    پالیز   نشاني: چهارراه شهرداری، خيابان شهید جعفرزاده    تلفن تماس: 46240289-044 

    سینا    نشاني: خيابان انقلاب، جنب بانك تجارت مركزی   تلفن تماس: 46222340-044

    موكریان   نشاني: خيابان انقلاب، پاساژ دادخواه   تلفن تماس: 46244458-044

 


خوی  

     سینا    نشاني: خيابان امام    نشاني: 32249722-32220704-044

     آكسفورد    نشاني: خيابان طالقانی، نرسیده به میدان ولیعصر   تلفن تماس: 36260829-044

 

سردشت

    موكريان   نشاني: خيابان كمربندي،روبري بانك سپه   تلفن تماس: 35234877-044

 

سلماس 

    معلم   نشاني: بلوار جمهوری اسلامی، جنب بانك ملی   تلفن تماس: 43231324-044

    سهند   نشاني: خيابان امام، جنب اداره پست   تلفن تماس: 35247657-044

 


مهاباد  

    خانه‌ دوست    نشاني:خيابان صلاح الدين ايوب غربي، ساختمان عربي  تلفن تماس: 42235898-044   

    مهرگان   نشاني: خيابان صلاح‌الدین ایوبی، طبقه زیرین بانك صادرات   تلفن تماس:42240975-044

    لانگمن    نشاني: خيابان جمهوری، بالاتر از چهارراه آزادی  تلفن تماس:42228055-044

 


میاندوآب 

    پیام   نشاني: خيابان طالقانی جنوبی، مقابل 15 خرداد   تلفن تماس: 42222337-044

    زاهدی   نشاني: خيابان طالقانی، نبش میرزاكوچك‌خان، پاساژ بندری    تلفن تماس: 45243565-044

   خانه كتاب صدرا   نشاني:خيابان طالقانی، پاساژ شهریار، طبقه همكف   تلفن تماس: 45228362-044

Development by Agahsystems