مازندران

آمل   

   شهر كتاب   نشاني: خيابان هراز، نبش آفتاب40، مجتمع آمل جوجه   تلفن تماس: 44241155-011

   زبان گستر   نشاني: خيابان فرهنگ، پشت فرهنگ، پشت بانك سپه مركزي   تلفن تماس: 44259919-011

   كتاب كنج  نشاني: خيابان هراز، نبش آفتاب 40، طبقه زيرين شهركتاب  تلفن تماس: 44235069-011

بابل  

   پژوهش    نشاني: خيابان شریعتی، مقابل دانشگاه فنی   تلفن تماس: 32330639-011

   دهخدا    نشاني: خيابان نواب صفوی، چهارراه گلشن   تلفن تماس: 32226579-32220220-011

   حمدی   نشاني: چهارسو   تلفن تماس: 32197782-011

    شهر كتاب بزرگ   نشاني: میدان حمزه‌كلا، ابتدای خيابان شریعتی   تلفن تماس: 32312373-011

   كتابسرا    نشاني: خ مدرس، نبش كوچه شهید باخویش  تلفن تماس: 32338306-011

   گویش   نشاني: خيابان مدرس، پشت سينما آزادي   تلفن تماس: 32475457-011

  

   

  

بابلسر  

    شهر كتاب   نشاني: خيابان پاسداران، روبري دانشگاه مازندران، جنب سینما شقایق  تلفن تماس: 35363297-011

    شهر كتاب(2)   نشاني: نبش پاسداران 38  تلفن تماس: -
 

بهشهر 

    دانشجو   نشاني: چهارراه امام خمینی   تلفن تماس: 34524167-011

    شهر كتاب   نشاني: خيابان امام، كوچه بانك ملی   تلفن تماس: 34535436-011

تنكابن 

   زبانسرای پویا    نشاني: سه‌راه خرم‌آباد، مركز خرید، فاز 2 شرقی   تلفن تماس: 54236511-011

   فردوسی    نشاني: میدان امام   تلفن تماس: 54222543-54223585-011

   شهر كتاب ورزش   نشاني: ميدان شيرودي، خيابن شيخ فضل الله نوري  تلفن تماس: 54229530-011

 

چالوس  

        زبانسرای پویا    نشاني: خيابان 17 شهریور، نبش خيابان فرهنگ، پاساژ قائم   تلفن تماس: 52246196-011

        شهر كتاب   نشاني: مقابل دانشگاه آزاد   تلفن تماس: 52227317-011
 

ساری  

    پیك زبان    نشاني: خيابان فرهنگ، پاساژ تقوی، طبقه همكف   تلفن تماس: 33311906-011

    دهكده زبان   نشاني: ميدان ساعت، خيابان انقلاب، پاساژ مفيدي، طبقه منفي يك  تلفن تماس: 3312522-011

    كانون كتاب زبان   نشاني: خيابان 18 دی، پاساژ میلاد، طبقه همكف   تلفن تماس: 33324877-011

    شهر كتاب    نشاني: خيابان فرهنگ، بعد از سه راه پيوندي، نبش كوچه سيدپور   تلفن تماس: 33304703-011

    وارش   نشاني: خيابان قارن، روبروی كوچه برق   تلفن تماس: 33323579-011
 

قائم‌شهر

    پارس   نشاني: خيابان ساری، اول خيابان یوسف رضا پلاك 29-33   تلفن تماس: 42224704-011

    فرهنگسرای زبان  نشاني: ابتدای خيابان كوچكسرا، روبروی آموزش و پرورش   تلفن تماس: 42227242-011
 

نور 

   دهكده آكسفورد نور   نشاني: ميدان امام، روبروي بانك ملت، پاساژ شهيدي   تلفن تماس: 09119208146

Development by Agahsystems