فروغ زندگی

این داستان ادعای تاریخ‌نگاری ندارد، اما رمارک در آفرینش شخصیت‌های آن به خوبی توانسته است نشان دهد که چگونه تأثیر متقابل عوامل بیرونی، به‌ویژه جنگ و رذایل انسانی منجر به شکل‌گیری فجایع فراموش‌ناشدنی در تاریخ می‌گردد. امری که ...
فرمانده نوی‌باوئر، شخصیت مزّور و ضعیف‌النفس داستان، گاه با ترس از ایستادگی در برابر عوامل خشونت ـ البته نه به‌دلیل مخالفت با آن، بلکه به دلیل عدم قاطعیت ذاتی خودـ گاه با تمایل شدید به ثروت‌اندوزی و پایمال نمودن حقوق دیگران و زمانی با نادیده گرفتن تمام جنایاتی که در حوزۀ مسئولیت وی شکل می‌گیرد، در لحظات پایانی شکست، با توجیهاتی ...
بهای کتاب: ۹۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت:۹۰۰,۰۰۰ ریال چاپ:دوم، فرهنگ معاصر، ۱۳۹۹ نوع اثر:تالیف وزن:۱,۰۰۰ گرم
رده‌ها
ناشر:ادبیات
جلد:یکم ابعاد:‎۱۲*۲۰‏سانتی‌متر
:نام
:ایمیل
:وب سایت  نظر شما

      
ناشر:فرهنگ معاصر
نویسنده:اریش‌ماریا ر‌مارک
مترجم:ترجمه شکوه آرونی
Development by Agahsystems